Month: December 2020

  • Alberobello

    Alberobello หมู่บ้านที่เป็นมรดกโลกที่น่าสนใจมากที่สุด

    Alberobello เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอิตาลีนั่นเอง ที่เรียกว่าหมู่บ้านนี้สร้างมามากกว่า 600 ปีแล้วเลยทีเดียว ที่แสดงถึงความเก่าแก่ของที่เที่ยวแห่งนี้ ที่มีความน่าสนใจ มองไปสะอาดตาเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังคาบ้านของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นก็คือมีการสร้างเป็นทรงกรวยอยู่ …