Month: October 2021

  • น้ำตกปลิว

    น้ำตกปลิว แหล่งท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางธรรมชาติ

    น้ำตกปลิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นับว่าเป็นที่พูดถึงกันเยอะ ยิ่งในช่วงอากาศร้อน วันหยุดทุกปีจะมีคนให้ความสนใจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม ให้สิ่งที่มันนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ทั่วไปแล้วจะมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง ทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง ตะวันออก …